Spring naar content

Waarom kennis delen belangrijk is: 6 voordelen

Als ledenorganisatie, kennisinstituut, vereniging of overheidsinstantie heb je een belangrijke rol om de collectieve kennis van je beroepsgroep of community te vergroten. Jouw community bestaat immers bij de gratie van de leden. Ook voor andere organisaties is kennis delen op de werkvloer steeds noodzakelijker. Dan is het belangrijk om kennisuitwisseling goed te faciliteren.

Want niet iedereen heeft dezelfde kennis en ervaring, niet iedereen heeft dezelfde situaties meegemaakt. De één weet dit, de ander dat. Maar veel kennis en ervaring zit in de hoofden van mensen en staat in documenten die niet iedereen kent. Of waar niet iedereen toegang toe heeft. Toch wil je iedereen naar hetzelfde hoge kennisniveau brengen, zodat iedereen profiteert van wat anderen weten.

Met een kennisinfrastructuur profiteer je van een hoog kennisniveau bij iedereen. In dit artikel gaan wij in op de voordelen van kennis delen voor de interne communicatie van organisaties en ter versterking van (online) community’s. Wat levert het op?

Met een kennisinfrastructuur profiteer je van een hoog kennisniveau bij iedereen. In dit artikel gaan wij in op de voordelen van kennis delen voor de interne communicatie van organisaties en ter versterking van (online) community’s. Wat levert het op?

  1. Kosten dalen en efficiency neemt toe.
  2. Kwaliteit stijgt, het is minder foutgevoelig.
  3. Loyaliteit neemt toe.
  4. Zingeving neemt toe, er is een groter belang.
  5. Innovatie versnelt, men gebruikt elkaars ideeën en bouwt daarop voort.
  6. Autoriteit van de organisatie neemt toe.

1. Minder kosten door grotere efficiency

Het delen van kennis in organisaties kan kostbaar zijn. Zeker als je hiervoor mensen van buiten aantrekt, bijvoorbeeld om studiedagen of cursussen te organiseren om het kennispeil in je organisatie te verhogen. Door de kennis die er onder je medewerkers en collega’s is slimmer te gebruiken, bespaar je op scholings- en cursuskosten.

Je creëert en faciliteert een omgeving waarin collega’s elkaar informeren en bijscholen. Bijvoorbeeld door een makkelijk toegankelijke online omgeving met documenten te creëren die iedereen overal kan raadplegen. Je borgt hiermee de kennis binnen de organisatie zodat deze niet gekoppeld is aan een enkel persoon, maar vrijelijk beschikbaar is voor iedereen. Zo bespaar je tijd en dat kan weer leiden tot een fikse besparing in de organisatiekosten.

2. De kwaliteit van werken stijgt door minder fouten

Het voordeel van medewerkers die je stimuleert om onderling informatie en kennis uit te wisselen, is ook dat de kwaliteit van hun werk een positieve impuls krijgt. Als medewerkers kennis uitwisselen hoeven zij niet ieder voor zich het wiel opnieuw uit te vinden. Ze kunnen bij het oplossen van problemen gebruikmaken van de inzichten van anderen. Daarnaast speelt dit een rol als je met kennis werkt die een hoge mate van actualiteit vereist. Dan is het zaak deze zo snel en efficiënt mogelijk met peers te delen.

Vaak zijn deze fouten niet nodig of in elk geval vermijdbaar. Motiveer jouw medewerkers daarom om elkaar bij te scholen en onderling kennis te delen. Zeker als je met complexe kennis werkt waarbij de actualiteit belangrijk is. Vooral dan is belangrijk om op de hoogte te zijn van het laatste nieuws, de trends, inzichten, methodes en invalshoeken binnen een branche.

Kennis delen zorgt er dan voor dat betrokkenen en professionals beslissingen nemen op basis van de meest recente informatie en geen achterhaalde inzichten gebruiken. De succesratio stijgt, de behandelingen slaan beter aan en de keuze voor een bepaalde strategie werpt haar vruchten af. 

Hiermee voorkom je onnodige fouten binnen de organisatie en lever je een hogere kwaliteit op het gebied van diensten en producten.

3. Kennis delen zorgt voor een hogere loyaliteit

Kennis delen resulteert ook in een betere gebruikservaring. Of je je doelgroep nu ondersteunt of leden van informatie voorziet: vragen beantwoorden of hen verder helpen gaat beter als je op het juiste moment de juiste informatie tot je beschikking hebt. 

Een tevreden lid of gebruiker komt eerder terug en maakt sneller opnieuw gebruik van jouw producten of diensten dan iemand die ontevreden is. Als je je gebruikers of leden verder helpt op basis van de juiste informatie, zorgt dat dus niet alleen voor een betere gebruikservaring, maar ook voor meer loyaliteit.

De voormalige Amerikaanse president Benjamin Franklin zei ooit: ‘An investment in knowledge always pays the best interest’.

4. De zingeving neemt toe, er is een groter belang

Doordat communityleden doelgericht uit zijn op kennis delen en op een diepgaander niveau met elkaar communiceren, neemt het niveau van zingeving in je community toe. Als deelnemers vragen van anderen beantwoorden en hen daarmee verder helpen, voelen zij zich nuttig. 

Lees ook: 12 tips om interactie te stimuleren in een online community

5. Innoveren door van elkaar te leren: nieuwe ideeën!

Het belang van kennis delen zit ook in het feit dat kennisdeling een stimulans is voor innovatie. Door jouw medewerkers of community leden te stimuleren om onderling hun kennis te delen, ontstaan er door deze communicatie vaak nieuwe ideeën en plannen. En dat levert vaak meer op dan je denkt. 

Als nieuwe ideeën zich in de praktijk doorontwikkelen, neemt de toepasbaarheid van het idee toe en is de kans groter dat je de innovatieve ideeën snel kunt implementeren. Kennis delen zorgt dus ook voor vooruitgang en versnelling.

6. De autoriteit van je organisatie neemt toe

Kennis (gratis) delen zorgt ervoor dat je autoriteit opbouwt in je vakgebied. Je bouwt aan je imago als expert. Door je kennis te delen ontdekt je doelgroep jouw expertise en beschouwt je dan ook sneller als expert. Dit heeft een aanzuigende werking en maakt dat je community groeit en de relevantie zichtbaarder wordt.

Lees ook: Hoe richt je een kennisbank in voor jouw community?

Meer weten over kennis delen in jouw community?

Will je meer weten over hoe je kennis deelt als vereniging, kennisinstituut , instelling of overheidsinstantie? Je kunt hiervoor een eigen platform gebruiken zoals communitysoftware, of je deelt je kennis via blogs, social media of andere (online) kanalen. Het grote voordeel van een eigen communityplatform is dat je de data hieruit kunt gebruiken om je diensten of producten te verbeteren. 

Wil je meer weten over kansen en mogelijkheden van kennis delen in jouw community, neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met je mee.  

Lees ook

7 Belangrijke uitdagingen voor verenigingen

In een snel veranderende en steeds digitaler wordende wereld, is het voor verenigingen een uitdaging om ledencontact te faciliteren. Hoe geven verenigingen vorm aan hun toekomstvisie en langetermijnstrategie? En welke hulpmiddelen zetten zij in? In dit artikel lees je meer over de belangrijkste uitdagingen voor verenigingen.

Hoe meet je het succes van je online community? De KPI’s voor succes

Verenigingen zijn per definitie non-profitorganisaties. Toch is het ook voor verenigingen belangrijk de waarde van hun community – en de investering in een online versie daarvan – aan te kunnen tonen. Wat is de ROI van een online community? 

9 Tips voor het onboarden van nieuwe leden in een online community

Met een goede onboarding vergroot je de kans om leden langer aan je community te binden. Wij geven je 9 tips hoe je nieuwe leden een prettige onboarding-ervaring biedt.