Spring naar content

Samenwerken aan een beter Overijssel via online community

Hoe stimuleer je een duurzame provincie? En hoe zorg je ervoor dat genoeg inwoners dit steunen? Het antwoord is het digitale platform samenvoorelkaar.nl. Yard ontwikkelde het communityplatform samen met Samen Voor Elkaar Overijssel. Via het platform delen inwoners hun eigen duurzame ideeën voor een beter milieu, maatschappij én medemens.

Ideeën en initiatieven stimuleren binnen de provincie

Veel inwoners willen graag meedenken. Zij zoeken dan ook naar manieren om hun ideeën door te geven. De provincie Overijssel wilde hiervoor een oplossing: één kanaal waarop inwoners hun idee delen en anderen de mogelijkheid hebben om erop te reageren.

Het platform in de praktijk

In juli 2018 ging samenvoorelkaar.nl van start. In het begin meldden medewerkers van ASK Overijssel, de betrokken organisatie, zich aan voor het digitale platform. Met hun hulp is de eerste content opgesteld. Daarna kreeg ook het grote publiek toegang tot het platform. Inwoners kunnen een account aanmaken en vervolgens hun bijdrage plaatsen binnen de community.

De voordelen voor inwoners

  • Inwoners hebben één centrale plek om hun ideeën in te dienen
  • Ze krijgen hulp bij het uitwerken van hun idee
  • Inwoners inspireren elkaar met hun ideeën en initiatieven. Daardoor wordt de drempel om een idee in te dienen steeds lager
  • Het is makkelijker om de weg te vinden bij het aanvragen van een subsidie
  • Betrokkenen krijgen een groter netwerk
Via het communityplatform samenvoorelkaar.nl delen inwoners hun eigen duurzame ideeën voor een beter milieu, maatschappij én medemens.

De voordelen voor de provincie

  • Inwoners van de provincie worden beter gehoord
  • Het platform laat zien voor welke ideeën meer of minder steun is
  • In het voortraject is het makkelijker om de betrokkenen van informatie te voorzien. Bovendien is het via één kanaal te organiseren

Resultaten

Het online platform heeft ervoor gezorgd dat meer inwoners hun initiatieven en ideeën delen. En het geeft anderen de mogelijkheid om hierop te reageren. De betrokkenen vergroten in korte tijd hun netwerk en ze gaan sneller aan de slag met het uitwerken van hun initiatieven. Van de deelnemers draagt 26.6% actief bij aan de community.

Via dit digitale platform zijn al meer dan 50 burgerinitiatieven opgehaald

Meer over Samen voor Elkaar

Samen voor Elkaar Overijssel is de opvolger van ASK Overijssel. Dit was een website van de Alliantie Sociale Kwaliteit Overijssel. Dit samenwerkingsverband bestaat uit Sportservice Overijssel, OVKK, Stimuland en Arcon.

Deze partijen hebben samen een bijzonder groot netwerk dat zich uitstrekt tot in alle uithoeken van Overijssel. Dit netwerk bestaat uit bijvoorbeeld plaatselijke belangenverenigingen, vrijwilligersorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, dorpshuizen, sportverenigingen, onderwijs- en kennisinstellingen en lokale initiatiefgroepen die zich inzetten voor de sociale kwaliteit.

Inwoners hebben via het online platform Samen voor Elkaar één centrale plek om hun duurzame ideeën in te dienen.
Via Samen voor Elkaar helpen inwoners van Overijssel elkaar bij het uitwerken van hun duurzame idee.

Lees ook

Laat je inspireren door de community’s van onze klanten.