Spring naar content

7 Belangrijke uitdagingen voor verenigingen

In een snel veranderende en steeds digitaler wordende wereld, is het voor verenigingen een uitdaging om ledencontact te faciliteren. Hoe geven verenigingen vorm aan hun toekomstvisie en langetermijnstrategie? En welke hulpmiddelen zetten zij in? In dit artikel lees je meer over de belangrijkste uitdagingen voor verenigingen.

uitdagingen voor verenigingen

1. Externe factoren dwingen aanpassing af

De digitaliseringsprogramma’s van verenigingen zijn tijdens de coronapandemie in een stroomversnelling geraakt. De pandemie dwong verenigingen om de manier waarop ze communiceerden en interactie hadden met leden te herzien. 

Voor velen was dit een gedwongen vervanging van face-to-face-activiteiten, in plaats van onderdeel van een strategische visie. Verenigingen moesten snel handelen om hun leden bij elkaar te houden en het momentum vast te houden, terwijl fysieke evenementen niet meer mogelijk waren. 

Maar nu de pandemie voorbij is, zijn online activiteiten niet meer weg te denken. Daarom is het belangrijk niet terug te vallen in oude gewoontes. Verenigingen moeten zich afvragen hoe ze een geïntegreerde digitale en fysieke strategie op lange termijn kunnen creëren. Een strategie waarbij het contact met en tussen leden centraal staat.

2. Weerstand tegen verandering en vernieuwing

Het doel van verenigingen is om verschillende mensen in hetzelfde vakgebied of met dezelfde interesses of belangen te verenigen. En om hen de kans te geven hun passie te delen, uit te breiden en van elkaar te leren. Maar verenigingen zijn vaak conservatieve organisaties die al lange tijd bestaan en gewend zijn om op een bepaalde manier te werken. Ze worden regelmatig beperkt door conservatieve besturen die risico’s mijden en vasthouden aan hiërarchische besluitvormingsprocedures en regels. Dit kan leiden tot stagnatie en een gebrek aan innovatie.

In plaats van alleen maar te reageren op externe druk, zouden verenigingen intern innovatie en verandering moeten stimuleren. Verandering moet niet alleen worden gedreven door de behoefte om bij te blijven met trends, maar juist door de noodzaak om relevant te blijven voor leden. Door dit soort interne stimulans kunnen verenigingen beter inspelen op de behoeften van hun leden en zichzelf toekomstbestendiger maken. 

3. Duurzaamheid bieden in een klimaatcrisis

De milieucrisis die zich ontvouwt en de ‘flight shaming’ die daaruit voortvloeit, hebben de verenigingswereld jarenlang uitgedaagd, al lang voor de pandemie. Reizen is een steeds gevoeliger milieuprobleem. Tijdens de pandemie hebben veel mensen gezien dat reizen niet altijd nodig is. Bovendien toont onderzoek aan dat we onze CO2-uitstoot net zo laag moeten houden als tijdens de COVID-lockdowns om onze doelen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken. 

Hoe alarmerender de opwarming van de aarde wordt, hoe meer druk er is om alternatieven te vinden voor conferenties en congressen die uitsluitend op locatie en offline plaatsvinden. 

Ook zijn nieuwe generaties zich meer bewust van hun ecologische voetafdruk. Ze stellen dat de inspanningen van een bedrijf op milieu-, sociaal en filantropisch gebied van invloed zijn op hun aankoopbeslissingen.

windmolens-op-zee

4. Verwachtingen van digital natives nemen toe

Jongere generaties die zich aansluiten bij verenigingen en de beroepswereld betreden, hebben nieuwe verwachtingen. Deze digital natives willen online verbonden zijn, betrokken worden en snel toegang hebben tot informatie. Ze zijn ook gewend om zichzelf te organiseren in online community’s.

Millennials, opgegroeid met technologie zoals internet, smartphones, social media en online winkelen, brengen hun digitale vaardigheden mee naar leiderschapsrollen. Generatie Z, de generatie na de Millennials, is geboren in een tijdperk waarin het vanzelfsprekend is om via een scherm de krant te lezen, tijdschriften te bekijken, blogs en boeken te lezen, films en tv te kijken, spelletjes te spelen en muziek te luisteren. 

Deze nieuwe leden verwachten dat verenigingen betrokkenheid bevorderen op manieren die aansluiten bij hun digitale ervaringen. Vaak is dat in strijd met traditionele methoden van communiceren.

5. Niemand meer buitensluiten  

Tijdens de pandemie werd duidelijk dat online evenementen gemak bieden. Maar ook dat het een belangrijk middel is om met meer mensen kennis uit te wisselen. Het is voor sommige mensen simpelweg niet mogelijk om naar (internationale) evenementen op locatie te reizen. Of dat nu komt door financiële beperkingen, gezondheidsproblemen of andere persoonlijke redenen.

Online evenementen nemen deze barrières weg en zorgen ervoor dat meer mensen kunnen deelnemen aan discussies over belangrijke onderwerpen in hun vak- of interessegebied. Dit leidt tot een rijke mix van perspectieven en meningen die anders wellicht onderbelicht blijven.

Voor verenigingen is dit een kans om nieuwe formats en middelen te verkennen die kennisuitwisseling transparanter en toegankelijker maken. Ook voor leden die niet kunnen reizen. Bovendien is de balans tussen privé en werk steeds belangrijker geworden en zijn mensen steeds meer gewend aan vanaf thuis te werken en te communiceren. Het is nu belangrijker dan ooit om ervoor te zorgen dat iedere stem wordt gehoord, ongeacht locatie of achtergrond. Vind je een effectieve manier om alle leden samen te brengen, dan neemt de toegevoegde waarde en relevantie van je vereniging nog meer toe. 

6. Veranderend medialandschap vraagt om regie en betrokkenheid 

In een tijdperk van sociale media en een overvloed aan informatie, worstelen verenigingen steeds meer om de aandacht van hun leden vast te houden. Dit komt doordat mensen zich gemakkelijk laten afleiden door de constante informatiestroom die ze dagelijks ontvangen via verschillende kanalen. 

Nu steeds meer professionele activiteiten online plaatsvinden, kunnen verenigingen niet zonder een sterke online aanwezigheid. In plaats van alleen maar te vertrouwen op sociale mediaplatforms van derden, is het belangrijk ook te investeren in de eigen website en digitale platformen. 

Een andere strategie die verenigingen kunnen toepassen, is het creëren van exclusieve content die alleen beschikbaar is voor leden. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat zij exclusieve artikelen maken en webinars of evenementen organiseren die niet toegankelijk zijn voor het grote publiek. Door deze exclusiviteit blijven leden ook meer betrokken bij de vereniging. Tot slot kunnen verenigingen ook gebruikmaken van gepersonaliseerde communicatie om de betrokkenheid van leden te vergroten. 

7. Omgaan met onzekerheid

Onzekerheid is een steeds groter wordend probleem voor verenigingsbesturen en uitvoerende teams die traditioneel een top-down strategische planning uitvoeren. Deze plannen zijn vaak gebaseerd op voorspellingen van toekomstige ontwikkelingen en trends. Maar in een snel veranderende omgeving is het steeds moeilijker om te voorspellen wat er gaat gebeuren. 

Onzekerheid vermindert de waarde van deze plannen, waardoor samenwerking met het ledenbestand cruciaal wordt om relevant te blijven. De volgende manieren zijn goede voorbeelden van samenwerking tussen vereniging en leden:

  • Feedback verzamelen – het verzamelen van feedback van leden helpt problemen en kansen te identificeren. Bijvoorbeeld via enquêtes, focusgroepen of online discussies.
  • Co-creatie – door samen te werken met leden bij het creëren van nieuwe producten, diensten of content, spelen verenigingen beter in op de behoeften van hun doelgroep.
  • Crowdsourcing – een manier om ideeën en input te verzamelen van een grote groep leden.
  • Ambassadeurschap – leden zijn krachtige ambassadeurs bij het aantrekken van nieuwe leden. Door hen te betrekken bij de promotie en werving van nieuwe leden, vergroot een vereniging het bereik. 

Lees ook: Hoe blijf je als vereniging relevant in een sterk veranderd digitaal landschap?

Herken je jezelf in deze uitdagingen, of misschien juist niet? Laat het ons weten!

Advies nodig over hoe jouw vereniging omgaat met deze uitdagingen? 

Neem gerust contact met ons op. Wij denken graag met je mee!

Auteur: Mathijs Vleeming, consultant associations bij Yunits

Lees ook

Hoe meet je het succes van je online community? De KPI’s voor succes

Verenigingen zijn per definitie non-profitorganisaties. Toch is het ook voor verenigingen belangrijk de waarde van hun community – en de investering in een online versie daarvan – aan te kunnen tonen. Wat is de ROI van een online community? 

Zo werkt de community lifecycle

Om een community tot een succes te maken, moet je je aanpak afstemmen op de ontwikkelingsfase waarin jouw community zich bevindt. Wij leggen je uit hoe je fases in de levenscyclus van een community herkent en hoe je dat in je voordeel kunt laten werken.

7 redenen om te starten met een online community

Waarom zou je als organisatie zelf een community starten? Die vraag krijgen wij vaak. We geven je 7 redenen waarom een online community lanceren een goed idee is.