Spring naar content

Online community trends in 2023

Tegenwoordig zijn online community’s niet meer weg te denken bij organisaties die hun achterban met elkaar willen verbinden. Dankzij de digitale ontwikkeling is het makkelijker dan ooit om dit te faciliteren.

Niet alleen kun je als organisatie zo jouw achterban bereiken, leden weten elkaar onderling ook veel beter te vinden. Dankzij verschillende digitale trends worden online community’s dan ook steeds gedetailleerder en klantvriendelijker. Welke trends nu invloed hebben op de ontwikkeling van community’s lichten we in dit artikel toe.

online community trends

1. Koppeling met CRM-systeem

Organisaties willen hun doelgroep nog beter leren kennen door meer inzicht te krijgen in het profiel van hun deelnemers.

Ledenorganisaties maken dan ook steeds vaker de koppeling met hun CRM-systeem, waarbij ze het profiel van een deelnemer aan acties koppelen, zoals een registratie voor een evenement of een afgenomen product of dienst. Op basis van deze data kun je producten en diensten gerichter aanbieden. Ook ontdek je zo eerder waar de behoeften liggen en of je nieuwe producten of diensten moet ontwikkelen. 

Sommige organisaties gaan een stapje verder en slaan informatie op in een customer data platform. In een dergelijk platform komt data uit verschillende kanalen samen, zoals informatie over websitegedrag of gebruikte tools. Deze informatie geeft bredere inzichten en legt dwarsverbanden, waardoor het eenvoudiger wordt om belangrijke beslissingen te nemen op basis van feiten. 

In (semi)overheid sectoren is het doel niet zozeer om meer omzet te maken, maar vormt het sturingsinformatie om relevantere informatie en diensten aan te bieden. 

2. Verenigingen 3.0

Het doel van een community verschuift in 2023 steeds meer. Waar het voorheen ging om de dienstverlening of belangenbehartiging van leden, ligt de focus nu meer op het ontwikkelen van de sector en het behartigen van de sectorbelangen ten opzichte van de rest van de maatschappij. 

De manier waarop ledenorganisaties die focus vormgeven, is door de deskundigheid van de leden te profileren. Leden willen meer en multidisciplinair samenwerken en sociaal interactie hebben om elkaar te helpen en te inspireren. De vereniging heeft dan meer de rol van het faciliteren van een omgeving waar die kennis samenkomt en gedeeld kan worden. En van schakelpunt te zijn tussen leden en stakeholders in de maatschappij zoals overheidsorganen. 

Heel concreet zien we dat terug bij het delen van content, iets dat verenigingen nu steeds vaker openlijk doen naast de gated-content die specifiek voor leden toegankelijk is. Een andere manier waarop verenigingen dit vormgeven, is door ruimte te bieden aan crowdfundingsacties en door het pitchen van innoverende projecten en ideeën te faciliteren.

3. Meer aandacht voor de informatiepositie   

Doordat steeds meer verenigingen datagedreven werken en uit die data inzichten over hun doelgroep halen, is er meer aandacht voor de informatiepositie. Waar verenigingen voorheen vooral gebruikmaakten van platformen zoals Facebook of Linkedin, kiezen steeds meer verenigingen voor de ontwikkeling en inzet van een eigen digitaal communityplatform

De verzamelde data uit het gebruik van een eigen platform biedt namelijk twee belangrijke voordelen. Enerzijds is het eenvoudiger om te ontdekken waar leden nu echt behoefte aan hebben en hoe de vereniging kan helpen de sector verder te ontwikkelen. En anderzijds beschermt het leden voor de belangen van de grote commerciële partijen.  

4. Van top-down naar meer gelijkwaardigheid

Waar het bestuur en de centrale organisatie van een vereniging voorheen informatie en deskundigheid deelden met leden (top-down), zien we nu steeds meer verenigingen inzetten op het faciliteren van de ‘wisdom of the crowd’. De positie van de leden ten opzichte van besturen wordt gelijkwaardiger. 

Dit is met name het gevolg doordat grote maatschappelijke issues en thema’s zich de afgelopen jaren in snel tempo opvolgden. Denk alleen al aan de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne, prijsinflatie en de tekorten op de arbeidsmarkt. 

Leden ervaren sneller veranderingen, en moeten elkaar sneller helpen en adviseren om als geheel  overeind te blijven. Het samenbrengen en delen van die individuele kennis voor het grotere belang, neemt dan ook toe in prioriteit. 

Verenigingen zetten hiervoor steeds vaker laagdrempelige middelen in zoals social media of apps. Dit werkt vooral goed om de ‘nieuwe generatie’ professionals te bereiken, de Millennials en mensen van Gen Y & Z die als digital native zijn opgegroeid. 

5. Wetenschappelijke kennis verbinden met user-generated content

Een andere trend bij verenigingen die naar verwachting groeit in 2023, is het koppelen van wetenschappelijke kennis met user-generated content. Hierbij koppelen verenigingen de theorie aan de praktijkervaringen van leden of deelnemers. Hiermee is het eenvoudiger op de doelgroep beter te bedienen want de theorie is zo beter toepasbaar.

Verenigingen koppelen daarnaast ook steeds vaker brede sectorinformatie of kennis aan praktische oplossingen of tips van leden. Zo faciliteren zij alle leden om bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving in de praktijk uit te rollen op basis van elkaars ervaringen en tips. 

Wil je meer tips over de kansen en mogelijkheden van een online community? Neem gerust contact met ons op, wij denken graag met je mee.

Lees ook

Digitale community’s vernieuwen ledenbinding

De laatste jaren zijn verenigingen – met wisselend succes – aan de slag gegaan met fysieke en digitale community’s. Tijd om de balans op te maken: hoe laat een community zich definiëren? En wat maakt dat een community succesvol is?

Een eigen online community: kies je voor social media of een eigen platform?

Een eigen online community starten: kies je voor social media of een eigen platform? Wij zetten de voor- en nadelen van beide keuzes op een rij.

Online community trends in 2023

Welke trends hebben invloed op de ontwikkeling van community’s? Je leest het in dit dit artikel.