Spring naar content

Het geheim van een succesvolle community: privacy

Wie een community start, kan er niet omheen: privacy. Veilig omgaan met de privacy van je gebruikers is essentieel voor een succesvolle community. Gebruikers moeten het gevoel krijgen dat hun gegevens veilig zijn voordat ze persoonlijke informatie delen of deelnemen aan gesprekken. 

Als beheerder moet je hier dus goed bij stil staan. Wat mag je weten van je gebruikers? Hoe kan een gebruiker content op een veilige manier delen? En hoeveel regie krijgt een gebruiker?

online community privacy

Een profiel bevat altijd persoonlijke informatie

Communityplatforms bieden gebruikers de mogelijkheid aan om gedetailleerde online profielen aan te maken en via verschillende manieren met andere gebruikers in contact te komen. 

Dit betekent dat gebruikers persoonlijke informatie delen met andere gebruikers, zoals iemands geslacht, leeftijd, familiegegevens, interesses, educatieve achtergrond en informatie over werk.

Uitvragen van profielgegevens

Voor een goed werkende en veilige community moet een gebruiker minimaal diens naam en e-mailadres verplicht opgeven. En de gebruiker krijgt vaak de keus of hij of zij deze gegevens openlijk wil delen met de rest van de community.

Als beheerder van de community moet je aan de start al goed kijken naar dit profiel. Wat kan of moet een gebruiker naast naam en e-mailadres nog meer delen? Stel je bijvoorbeeld functie en werkgever verplicht of mogen ze het leeg laten? En in hoeverre mag een gebruiker zelf kiezen wat die wel en niet deelt? 

Hou bij deze vragen goed het doel van de platform goed voor ogen. Voor een beroepsvereniging waar vakkennis delen de essentie is, is informatie over werkervaring natuurlijk een vereiste. Maar dat geldt niet voor een patiëntenvereniging. 

Drie fases van profielgebruik

Als het gaat om profielgegevens en vooral het gebruik van het profiel, onderscheiden we drie belangrijke fases. 

1. Nieuwe gebruikers

Als iemand zich voor het eerst aanmeldt in jouw community, is het logisch de gebruiker te vragen een profiel aan te maken. Maar hoe zorg je ervoor dat iedere gebruiker diens profiel zo volledig mogelijk invult? En wellicht ook informatie geeft over onderdelen die niet verplicht zijn? Een goede onboarding kan hier bij helpen.

2. Bestaande gebruikers

Als deenemers al langer aan de community verbonden zijn, is het belangrijk dat gebruikers de mogelijkheid hebben hun profiel snel en eenvoudig aan te passen of aan te vullen. In deze fase is het van belang dat ze niet alleen de gegevens in hun profiel kunnen aanpassen maar ook welke informatie ze met wie delen.

3. Ex-gebruikers

Als een gebruiker vertrekt is het ook weer belangrijk na te denken over privacy en veiligheid van gebruiksgegevens. Wat gebeurt er met de profielgegevens? Hoe lang worden deze eventueel bewaard? Zorg dat dit duidelijk beschreven staat in de privacybeleid.

Zichtbaarheid van gebruikersinformatie

Niet alleen moet je nadenken over welke gebruikersinformatie je uitvraagt, je moet ook beslissingen nemen over wie gebruikersinformatie mag inzien en welke gebruikersinformatie voor wie zichtbaar is. Is dit voor iedere bezoeker het geval, of alleen voor ingelogde gebruikers? Wie beslist welke informatie zichtbaar is, de beheerder van het platform of de gebruiker zelf? 

Privacy en veiligheid bij het delen van content

Op een communityplatform worden gebruikers aangemoedigd om content te delen, zoals artikelen, foto’s, video’s en links naar andere interessante content. Als beheerder neem je op dit gebied een aantal beslissingen die van invloed zijn.

1. Wel of niet anoniem content delen of opmerkingen plaatsen?

Betrokkenheid stimuleren en een gevoel van verbondenheid ervaren, ontstaan vaak als een profiel ook een foto bevat. Mensen houden van mensen en als je weet wie bepaalde content heeft geplaatst, geeft dat vertrouwen. Een foto kunnen toevoegen aan het gebruikersprofiel is dan ook essentieel voor een online community.

Toch is het in sommige gevallen soms goed om content anoniem te kunnen plaatsen. Eventuele drempels of gevoelens van schaamte verdwijnen als iemand bijvoorbeeld anoniem een lastige vraag stelt. 

Kies je ervoor content anoniem te kunnen plaatsen op jouw platform, hou er dan wel rekening mee dat je de inhoud goed modereert zodat het gesprek en de content respectvol en veilig blijven.

2. Open of besloten content of een combinatie?

Is content ook zichtbaar voor bezoekers die geen lid van de community zijn, met andere woorden kies je voor gated content? Of kies je voor een tussenvorm waarbij sommige content zichtbaar is en andere alleen voor leden? 

Als je voor de laatste optie kiest, moet je je wel afvragen welke richtlijnen gelden voor de besloten content. Mag de gebruiker die de content deelt bepalen of deze vrij of besloten is? Of hangt het af van de plek waar de content wordt gedeeld of van het onderwerp?

3. Wat te doen met content bij vertrek?

Als een lid afscheid neemt van de community, heb je het liefst dat hun content beschikbaar blijft op het platform. Geef daarom opties aan: een gebruiker kan dan kiezen voor het in stand houden van de content, desnoods anoniem wanneer dat wenselijk is. Of de gebruiker kiest ervoor om alles te verwijderen (right to be forgotten). 

Privacy bij het sturen van notificaties

Tot slot herkennen veel communities het vraagstuk hoe om te gaan met het versturen van notificaties naar gebruikers. Mag je als organisatie gebruikers berichten sturen? En zo ja, hoeveel en vaak doe je dat dan?

Krijgen gebruikers automatisch bij inschrijving notificaties van geplaatste content en kunnen ze die thema’s zelf naderhand beheren? Of moet een gebruiker eerst aangeven informatie te willen over een thema met de kans dat ze deze stap overslaan en zo content mislopen?

Conclusie

Een succesvolle community is een veilige community waar goed is nagedacht over de privacy van gebruikers. 

Denk bij het opzetten van een online community dan ook goed na over welke gebruikersinformatie je uitvraagt, hoe gebruikers het profiel kunnen beheren, welke informatie en content zichtbaar is, of je open of besloten contentdeling toestaat en wat je doet met gegevens en content van ex-leden. 

Ook is het van belang na te denken over het sturen van notificaties en hoe je dat inricht.  

Meer tips over de kansen en mogelijkheden van een digitaal community platform? 

Neem gerust contact met ons op, wij denken graag met je mee!

Lees ook

Zo werkt de community lifecycle

Om een community tot een succes te maken, moet je je aanpak afstemmen op de ontwikkelingsfase waarin jouw community zich bevindt. Wij leggen je uit hoe je fases in de levenscyclus van een community herkent en hoe je dat in je voordeel kunt laten werken.

Community canvas: dé checklist voor een vliegende start van jouw online community

Ons community canvas is een handige kapstok die je helpt om na te denken over hoe je jouw online community opzet. En nog belangrijker: voor wie en waarom.

Een eigen online community: kies je voor social media of een eigen platform?

Een eigen online community starten: kies je voor social media of een eigen platform? Wij zetten de voor- en nadelen van beide keuzes op een rij.