Spring naar content

De verschillende typen communityleden

Een community geeft jouw doelgroep de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over een bepaald onderwerp, elkaar vragen te stellen en kennis uit te wisselen.

Een community staat of valt bij de leden. Voor hen doe je het en zij maken jouw platform tot wat het is. De leden helpen je om de community levendig te houden en treden in sommige gevallen als ambassadeur voor jouw community op.

Om een effectieve community te hebben en te laten groeien, moet je weten welke typen communityleden er zijn en hoe ze bijdragen aan de community. Het zijn immers mensen met hun eigen behoeftes, karakters en wensen.

Welke typen communityleden zijn er en hoe trek je deze aan?

Wij onderscheiden acht typen communityleden, die je kunt je weergeven in een cirkeldiagram. De buitenste laag vertegenwoordigt de meeste personen, maar deze personen zijn het minst actief. De binnenste laag is klein, maar is wel zeer actief. Deze leden vormen het hart van je community en zijn onmisbaar voor een succesvolle, groeiende community. Maar elk type heeft zijn eigen kenmerken, die belangrijk zijn voor de opbouw van jouw community.

Cirkeldiagram community typen

Laag 1: De totale doelgroep

Laag 1 is nog geen onderdeel van je community. Maar we noemen ze toch, omdat deze groep bestaat uit jouw potentiële leden. Ze kennen je echter nog niet of zijn nog nooit op jouw platform geweest.

Deze personen moet je dus op een andere manier proberen te bereiken en naar je platform trekken. Het begin en de groei van jouw community bestaat immers uit mensen in deze laag.

Laag 2: Consumenten

Deze gebruikers zijn nog geen lid van je community, maar ze consumeren wel. Dat wil zeggen dat ze berichten lezen van jouw platform, maar ze reageren niet en dragen niets bij. Ze zijn niet ingeschreven op je platform en je weet dus niet wie ze zijn. Deze laag is alleen van toepassing op community’s met (deels) openbare content.

Toch zijn deze mensen wel heel belangrijk voor jouw organisatie. Ze zorgen namelijk voor verkeer naar jouw website en zijn geïnteresseerd in wat jij schrijft, daarom komen ze immers steeds terug.

Consumenten kunnen uiteindelijk actief worden op je platform. Maar zelfs als ze dat niet doen, kunnen ze bij anderen jouw platform onder de aandacht brengen.

Laag 3: Volgers

Volgers zijn gebruikers die lid zijn van jouw community. Ze lezen mee en hebben zich bijvoorbeeld  ingeschreven voor je nieuwsbrief of hebben notificaties aangezet om op de hoogte te blijven. Ze geven meestal geen reacties, maar volgen wel actief wat er op jouw platform gebeurt.

Bovendien hebben ze zich bij je ingeschreven dus ben je in het bezit van persoonlijke informatie van deze personen. Je kunt ze gericht benaderen.

Vaak zijn dit nieuwe leden, die nog niet meteen hun reacties willen geven. Pas als ze zich welkom voelen, worden ze actiever en helpen ze de community uit te bouwen. Het is dus belangrijk dat nieuwe gebruikers welkom zijn en zich veilig voelen op jouw platform.

Lees ook: Hoe activeer je een online community

Laag 4: Deelnemers

Deelnemers zijn de actieve leden van jouw community. Ze geven reacties, stellen vragen  en liken andermans berichten. Als je evenementen organiseert, zijn dit de mensen die aanwezig zijn. Het zijn de bekende gezichten van de community en ze volgen alles wat hiermee te maken heeft. Ze zijn het hart van jouw online community en zorgen dat er altijd activiteit is.

Om van zoveel mogelijk leden een deelnemer te maken, moet je veel tijd investeren en interactie stimuleren. Daarnaast moet je zorgen dat de leden in de onderste lagen zich veilig en betrokken genoeg voelen om ook deelnemer te worden.

Lees ook: 12 tips om interactie te stimuleren

Laag 5: Ambassadeurs

Ambassadeurs zijn enthousiaste gebruikers van je community, die dit ook uitdragen naar anderen. Voor een gezonde community heb je continu nieuwe gebruikers nodig. Er vallen immers altijd wat leden af en deze wil je weer aanvullen. De beste manier om nieuwe leden te krijgen is via mond-tot-mondreclame van bestaande leden, zoals de ambassadeurs.

Dit doen ze in persoonlijke gesprekken met hun collega’s, maar ook door informatie van jouw community te delen met hun netwerk. Zo maken ze nieuwe mensen die tot jouw doelgroep behoren enthousiast en kunnen ze anderen overtuigen om ook lid te worden van jouw community.

Dit is de sterkste reclame die je kunt hebben voor je community, want als een goede bekende ergens enthousiast over is, dan ben je sneller geneigd dit zelf ook uit te proberen.

Laag 6: Makers

Makers zijn ontzettend belangrijk voor jouw community. Zij reageren namelijk niet alleen op bestaande content, ze creëren ook zelf nieuwe content in je community, zodat jij en je medewerkers minder werk hebben aan het stimuleren van anderen om content te maken.

Deze communityleden zijn zo betrokken bij jouw platform dat ze evenementen organiseren of nieuwe onderwerpen aanstippen. Content die door leden zelf is gemaakt, is erg waardevol voor je platform. Het inspireert anderen om dit ook te doen.

Laag 7: Moderators

Bij een grote community kan het lonen om deze op te splitsen in kleinere werkgroepen om het voor alle gebruikers interessant te houden. Je meest trouwe en enthousiaste leden kunnen je helpen bij het beheer ervan. Je kan ze mede-eigenaar of moderator maken van de community of een deel daarvan. Zo krijgen je trouwste leden verantwoordelijkheid en nog meer binding met jouw community. En je zorgt ervoor dat je community zichzelf reguleert. Zo kun je de groei van jouw platform makkelijker aan.

Als eigenaar van een community kan het moeilijk zijn om leden meer verantwoordelijkheid te geven, want het kan lijken alsof je een deel van je controle uit handen moet geven. Toch is het voor de betrokkenheid van de leden heel belangrijk en het maakt je community volwassen.

Lees meer over de levenscyclus van een community: Zo werkt de community lifecycle

Laag 8: Leider

Elke groep of community heeft één of meer mensen nodig die een leidersrol op zich nemen. Deze mensen luisteren naar de gebruikers en ondernemen actie als dat nodig is. Meestal is dit de communitymanager of zijn dit andere mensen die in dienst zijn van jouw organisatie, maar je kunt ook leiders werven binnen de community.

Zorg wel dat de leiders zich opstellen in dienst van de leden. Een community bestaat namelijk alleen bij de gratie van haar leden en zij moeten zich thuis voelen. Dat lukt het beste als de leiders zich informeel opstellen en alleen ingrijpen als het echt nodig is.

Welke typen communityleden zijn het belangrijkst?

Een community functioneert optimaal als je alle typen communityleden hebt. Iedereen heeft namelijk zijn eigen plaats. De grootste fout die je kunt maken is dan ook alleen te luisteren naar je actieve deelnemers, makers en leiders. Dat kan er voor zorgen dat de consumenten en volgers zich niet thuis voelen in jouw community en niet betrokken genoeg worden om ook actief lid te worden.

De aanwas van nieuwe leden is niet alleen belangrijk voor het uitbreiden van je community, maar ook voor het behoud van je community. Er vallen immers altijd trouwe leden af om wat voor reden dan ook. Als je deze niet vervangt door nieuwe leden, is de community ten dode opgeschreven.

Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij jouw community en ze mogelijkheden te geven met jou en met andere leden te communiceren. Zo bouw je betrokkenheid op en wordt je community steeds sterker.

Hulp nodig bij het opzetten van jouw online community?

Ons team staat klaar om je persoonlijk bij te staan jouw achterban een aantrekkelijke online community te bieden. Onze communitysoftware biedt vele modules om je daarbij te ondersteunen, zodat je relatief snel van start kunt. Ons team geeft je graag persoonlijk support bij elke stap in dit traject en denkt ook graag met je mee bij het bepalen van het doel en aanpak van je community. Neem gerust contact met ons op.

Lees ook: 12 tips om interactie te stimuleren in een online community

Lees ook

Digitale community’s vernieuwen ledenbinding

De laatste jaren zijn verenigingen – met wisselend succes – aan de slag gegaan met fysieke en digitale community’s. Tijd om de balans op te maken: hoe laat een community zich definiëren? En wat maakt dat een community succesvol is?

Verenigen als kerntaak: van events naar community’s

Het Yunits-team heeft versterking gekregen van communitystrateeg Mathijs Vleeming. Hoe kan hij verenigingen helpen? Wij stellen hem 5 vragen.

Versterk engagement in je online community met deze 2 nieuwe Yunits-functionaliteiten

Voor een succesvol online communityplatform is engagement cruciaal. Hoe actiever en betrokkener gebruikers zijn, hoe groter de waarde van de online community. Daarom hebben wij 2 nieuwe functionaliteiten ontwikkeld voor ons online communityplatform Yunits.