Spring naar content

Privacyverklaring

Privacy van bezoekers

De persoonsgegevens van de bezoekers van de website behandelt Yunits met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacyregelgeving behandeld.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Nederlandse en Europese privacywetgeving hieraan stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • het recht respecteren om persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit. Om verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden mogelijk te maken, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren en zich te houden aan de vastgestelde doeleinden voor verwerking.

Daarnaast heeft iedereen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

Privacy- en cookieverklaring

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, met welke doelen wij dat doen, en hoe wij hiermee de gebruikservaring verbeteren. Wij raden u aan deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 15 februari 2022.

Contactformulier

In het contactformulier op de website vragen wij om een naam, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen. Wij vragen om een organisatie zodat wij weten van wie de vraag afkomstig is. Na afhandeling van de mail met het aanmeldformulier wordt deze door de betrokken medewerker verwijderd.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven worden enkel verstuurd indien hier expliciet toestemming voor wordt gegeven door de ontvanger. Wij gebruiken de naam en het e-mailadres enkel voor het verzenden van de online nieuwsbrief.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken. Daarnaast maakt deze website, na uw toestemming, gebruik van cookies van Active Campaign om onze diensten en marketingactiviteiten beter aan te passen aan uw interesses.

Google Analytics

Yunits gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken.

De informatie die door Google wordt verzameld wordt opgeslagen op servers van Google. Yunits heeft enkel toegang tot de geanonimiseerde en geaggregeerde data die door middel van rapportages in Google Analytics beschikbaar worden gesteld. Yunits kan met behulp van deze rapporten niet bepalen wie u bent of waar u woont. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik en worden door Yunits in geen geval doorgegeven aan externe partijen.

Opt-out

Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie over wat Google met uw informatie doet. U kunt Google Analytics helemaal blokkeren door een zogenaamde add-on op uw browser te installeren. De add-on kunt u downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Tracking (Active Campaign)

De Site Tracking cookie van Active Campaign gebruiken wij alléén met uw toestemming. Site Tracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s u bekijkt op onze website. Hierdoor is het voor ons mogelijk om onze diensten en marketingactiviteiten beter aan te passen aan uw interesses. 

Meer informatie over Site Tracking vindt u hier. Meer informatie over het privacybeleid van Active Campaign vindt u hier.

LinkedIn pixel

Deze website gebruikt de LinkedIn Insight Tag en Conversion Tag. Dit zijn twee analysetools van LinkedIn. LinkedIn gebruikt cookies. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van LinkedIn in Ierland. LinkedIn gebruikt deze data om bulkrapporten te maken over het sitegebruik van alle gebruikers, dus niet met uw IP-adres. De cookie slaat alleen informatie op zoals: welke LinkedIn-gebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Deze pixel houdt ook het gedrag van gebruikers bij na het zien of aanklikken van een LinkedIn-advertentie. Op deze manier evalueert LinkedIn de effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het LinkedIn-platform. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van u als gebruiker.

Advertentienetwerken: Google Ad Conversion Tracking, Doubleclick

Met de cookies van deze advertentienetwerken analyseren we wat het effect is van de advertenties die we
plaatsen via deze netwerken zodat we ons marketingbudget goed kunnen verdelen. Alle
gegevens die we hierbij gebruiken, zijn zoveel mogelijk geanonimiseerd en niet te
herleiden naar individuele bezoekers.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en uw gegevens niet onderschept kunnen worden. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot deze gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.